Kleins Organic

Vaistinių ramunėlių hidrolatas |

€6,00 EUR

Vaistinių ramunėlių hidrolatas

Plaukams suteikia blizgesio. 

Tinka sausai, jautriai, spuoguotai veido odai. Mažina uždegimus. 

Šis hidrolatas saugus naudoti kūdikių odelei prižiūrėti. 

Tinka naudoti inhaliacijos metu santykiu 1:5. 

Introducing Our Chamomile Hydrosol: A Calming Oasis of Serenity and Nourishment

At Klein’s Organic, we are delighted to present our Chamomile Hydrosol - a serene and naturally derived product that encapsulates the soothing essence of chamomile flowers. Carefully cultivated and distilled with precision, our Chamomile Hydrosol offers you a gentle and tranquil experience straight from nature's embrace.


Pure Origins:

Sourced from the finest chamomile flowers grown in pristine and chemical-free fields, our hydrosol ensures the highest quality and purity. We take pride in harvesting our chamomile blossoms at their peak, guaranteeing that each drop of hydrosol captures the essence of tranquility and nourishment.


A Soothing Skincare Sanctuary: 

Experience the calm touch of chamomile as it gently caresses your skin. Our Chamomile Hydrosol's natural anti-inflammatory and antioxidant properties work in harmony to soothe and calm even the most sensitive skin. It acts as a gentle toner, reducing redness and irritation, and provides a comforting embrace for all skin types.


Embrace Serenity and Rejuvenation: 

Known for its time-honored calming properties, chamomile hydrosol offers more than just skincare benefits. It soothes the mind and promotes relaxation, making it a delightful addition to your daily self-care rituals. Experience the rejuvenating power of chamomile as you embrace a moment of serenity and peace.


Versatility in Aroma and Application: 

Delight in the subtle and enchanting aroma of chamomile as you mist our hydrosol onto your skin. Its versatility extends beyond skincare, allowing you to create a calming atmosphere in your home or workspace. Spray it on your pillow for a restful slumber, or use it to refresh your living spaces, as its gentle aroma uplifts your surroundings.

Perfect for All Ages and Occasions: 

Our Chamomile Hydrosol is suitable for everyone, including children and the elderly, due to its delicate and non-irritating nature. Use it as a refreshing facial mist, a soothing after-sun spray, or a gentle cleanser. Its versatility makes it a must-have companion for everyday nourishment and comfort.


Cautionary Note: 

Individuals with allergies to chamomile should perform a patch test before use. If any adverse reactions occur, discontinue use immediately.

Unwind with the calming embrace of chamomile with every spritz of our Chamomile Hydrosol. Let its nurturing essence transport you to a state of blissful tranquility while revitalizing your skin and senses. Experience the essence of serenity with the pure and enchanting wonders of our Chamomile Hydrosol today!

Siunčiame tik per DPD (šiuo metu)

Jūsų prekė bus išsiųsta per 1-3 darbo dienas, jei pažymėta, kad ji yra sandėlyje.

Tada prireiks maždaug 2–5 dienų. Todėl užsakymo pristatymui reikia skirti 7 dienas.

Grąžina Jei dėl kokios nors priežasties norite grąžinti arba pakeisti užsakymą, mes pasiruošę padėti!

Siūlome nemokamą grąžinimą ar keitimą per 30 dienų nuo užsakymo gavimo.

Galite
grąžinti savo produktą, kad gautumėte parduotuvės kreditą, kitą
produktą arba grąžintumėte lėšas naudodami pradinį mokėjimo metodą.

Atkreipkite
dėmesį į šias grąžinimo ir keitimo politikos išimtis: Grąžinama tiems
žmonėms, kurie produktą išbando pirmą kartą. Jūs negalite grąžinti
prekės, kurią anksčiau įsigijote ir grąžinote.

Norėdami pradėti grąžinimą ar keitimą, atlikite šiuos veiksmus:

Rašykite mums el. paštu: agne@kleinsorganic.com

Papildoma informacija: Kiek laiko užtrunka, kol gausite lėšas, pakaitinį produktą arba parduotuvės kreditą?

5-7 darbo dienas.

Ar yra kokių nors siuntimo ar atsargų papildymo mokesčių? Nieko, mes palaikome tave :-)

You may also like

Recently viewed