Kleins Organic

Levandų hidrolatas |

€6,00 EUR

Lavender (Lavandula angustifolia) hydrosol is a treasure trove of beneficial compounds, offering a multitude of potential benefits for the skin and well-being. Some of the key compounds found in lavender hydrosol include:


Linalool: 


Linalool is the primary compound responsible for lavender's distinct aroma. In addition to its pleasant fragrance, linalool possesses calming and soothing properties, making lavender hydrosol an excellent choice for relaxation and stress relief.Linalyl Acetate: 


Linalyl acetate is another prominent compound in lavender hydrosol, contributing to its soothing and anti-inflammatory effects. It helps to ease skin irritations and redness, promoting a more balanced and healthier complexion.


Flavonoids: 


Lavender is rich in flavonoids, which are antioxidants that protect the skin from free radical damage and support overall skin health.Cineole: 


Cineole, also known as eucalyptol, is found in lavender hydrosol and possesses anti-inflammatory and analgesic properties. It can help alleviate discomfort and promote a sense of relief when applied to the skin.Geraniol: 


Geraniol is a compound found in lavender hydrosol that contributes to its gentle antiseptic and antimicrobial properties, making it suitable for minor wound care and skin cleansing.Esters: 


Lavender hydrosol contains esters, which have calming and balancing effects on the skin. They can help regulate sebum production and maintain a more harmonious complexion.


What Sets Lavender Hydrosol Apart?


Lavender hydrosol stands out from other hydrosols due to its versatility and wide range of potential benefits. Its well-known soothing and calming properties make it an excellent option for promoting relaxation and easing stress. The presence of linalool and linalyl acetate contributes to lavender hydrosol's skin-soothing effects, making it beneficial for those with sensitive or irritated skin.


Moreover, lavender hydrosol's anti-inflammatory and antioxidant properties, attributed to compounds like flavonoids and cineole, make it valuable for supporting overall skin health and reducing redness and irritation. Its gentle antiseptic properties, thanks to geraniol, make it suitable for minor wound care and skin cleansing, providing a natural and nurturing solution for various skin concerns.


The delightful aroma of lavender hydrosol, coupled with its multiple benefits, also makes it a popular choice for aromatherapy and as a refreshing facial mist. Its versatility and gentle nature make lavender hydrosol a cherished ally in skincare and well-being, offering the pure and enchanting wonders of lavender in every mist.


Incorporate lavender hydrosol into your daily routine to experience the calming embrace and multifaceted benefits of nature's lavender treasures. From soothing the skin to soothing the senses, lavender hydrosol is a natural elixir that uplifts and nurtures the body, mind, and soul.


Siunčiame tik per DPD (šiuo metu)

Jūsų prekė bus išsiųsta per 1-3 darbo dienas, jei pažymėta, kad ji yra sandėlyje.

Tada prireiks maždaug 2–5 dienų. Todėl užsakymo pristatymui reikia skirti 7 dienas.

Grąžina Jei dėl kokios nors priežasties norite grąžinti arba pakeisti užsakymą, mes pasiruošę padėti!

Siūlome nemokamą grąžinimą ar keitimą per 30 dienų nuo užsakymo gavimo.

Galite
grąžinti savo produktą, kad gautumėte parduotuvės kreditą, kitą
produktą arba grąžintumėte lėšas naudodami pradinį mokėjimo metodą.

Atkreipkite
dėmesį į šias grąžinimo ir keitimo politikos išimtis: Grąžinama tiems
žmonėms, kurie produktą išbando pirmą kartą. Jūs negalite grąžinti
prekės, kurią anksčiau įsigijote ir grąžinote.

Norėdami pradėti grąžinimą ar keitimą, atlikite šiuos veiksmus:

Rašykite mums el. paštu: agne@kleinsorganic.com

Papildoma informacija: Kiek laiko užtrunka, kol gausite lėšas, pakaitinį produktą arba parduotuvės kreditą?

5-7 darbo dienas.

Ar yra kokių nors siuntimo ar atsargų papildymo mokesčių? Nieko, mes palaikome tave :-)

You may also like

Recently viewed