Kleins Organic

Melisų Hidrolatas | riebiai, spoguotai odai. Atgaivina plauką

€6,00 EUR

Unveiling Nature's Lemon Balm Elixir: Melissa Hydrosol by Klein’s OrganicImmerse yourself in the tranquil world of lemon balm with our Melissa Hydrosol - a revitalizing and naturally derived elixir, carefully distilled from the delicate Melissa officinalis leaves. Soothing and Calming: 


Immerse yourself in the soothing embrace of our Melissa Hydrosol. Known for its calming properties, it provides gentle relief to stressed or sensitive skin, making it a delightful choice for promoting a sense of tranquility.Hydration and Refreshment: 


Discover the rejuvenating touch of our Melissa Hydrosol. Its water-soluble compounds offer gentle hydration to the skin, leaving it feeling refreshed and revitalized.

Antioxidant Protection: Embrace the protective benefits of our Melissa Hydrosol. 


Enriched with antioxidants, it helps shield the skin from environmental stressors, promoting a healthier and more radiant complexion.


Citrusy and Uplifting Aroma: 


Bask in the enchanting citrusy aroma of lemon balm as you mist our hydrosol. The refreshing scent uplifts the senses, providing an instant boost of positivity.


Emotional Balance: 


Experience the emotional balance with our Melissa Hydrosol. Known for its mood-enhancing properties, it becomes your perfect companion for unwinding and relaxation.


Minor Wound Care: 


Discover the gentle healing properties of our Melissa Hydrosol. Its antiseptic qualities make it suitable for minor wound care, offering a tender cleansing and soothing effect for cuts and scrapes.


Cautionary Note: As with all hydrosols, perform a patch test before using the product, especially if you have specific health concerns or conditions. Seek guidance from a qualified aromatherapist or skincare professional for personalized advice on using Melissa Hydrosol safely.


Unleash the tranquility of Melissa officinalis with our Melissa Hydrosol. Experience the essence of nature's calm as it soothes and rejuvenates your skin and senses. Elevate your self-care ritual with the pure and enchanting wonders of Melissa Hydrosol today!


Siunčiame tik per DPD (šiuo metu)

Jūsų prekė bus išsiųsta per 1-3 darbo dienas, jei pažymėta, kad ji yra sandėlyje.

Tada prireiks maždaug 2–5 dienų. Todėl užsakymo pristatymui reikia skirti 7 dienas.

Grąžina Jei dėl kokios nors priežasties norite grąžinti arba pakeisti užsakymą, mes pasiruošę padėti!

Siūlome nemokamą grąžinimą ar keitimą per 30 dienų nuo užsakymo gavimo.

Galite
grąžinti savo produktą, kad gautumėte parduotuvės kreditą, kitą
produktą arba grąžintumėte lėšas naudodami pradinį mokėjimo metodą.

Atkreipkite
dėmesį į šias grąžinimo ir keitimo politikos išimtis: Grąžinama tiems
žmonėms, kurie produktą išbando pirmą kartą. Jūs negalite grąžinti
prekės, kurią anksčiau įsigijote ir grąžinote.

Norėdami pradėti grąžinimą ar keitimą, atlikite šiuos veiksmus:

Rašykite mums el. paštu: agne@kleinsorganic.com

Papildoma informacija: Kiek laiko užtrunka, kol gausite lėšas, pakaitinį produktą arba parduotuvės kreditą?

5-7 darbo dienas.

Ar yra kokių nors siuntimo ar atsargų papildymo mokesčių? Nieko, mes palaikome tave :-)

You may also like

Recently viewed