Kleins Organic

Vingiorykštės hidrolatas | Plaukams suteikia žvilgesio. Purkšti ant drėgnų plaukų

€6,00 EUR

Introducing Our Filipendula Hydrosol: Nature's Floral Elixir of Serenity


At Klein’s Organic, we are delighted to present our Filipendula Hydrosol - a revitalizing and naturally derived product that captures the enchanting essence of meadowsweet flowers. Carefully cultivated and distilled with utmost care, our Filipendula Hydrosol offers you a gentle and tranquil experience straight from the heart of blooming meadows.


Pure Origins: 


Sourced from thriving meadows adorned with meadowsweet flowers, our hydrosol is created from freshly harvested Filipendula blossoms, ensuring the purest and most authentic floral goodness. With great reverence for nature's gifts, we preserve the delicate elegance of meadow sweet to bring you a refreshing hydrosol that embodies the serenity of the meadows.


A Serene Sanctuary for Your Hair and Scalp: Indulge your hair and scalp in the calming embrace of meadow sweet. Our Filipendula Hydrosol is a treasure trove of beneficial compounds that promote hair and scalp health. 


The richness of salicylates, natural compounds with anti-inflammatory and analgesic properties, helps soothe and calm irritated scalp, making it a gentle and suitable choice for sensitive or inflamed scalp conditions. Tannins, present in Filipendula hydrosol, provide astringent properties that help tighten and tone the scalp, reduce the appearance of pores, and improve overall scalp health.


Floral Uplift for Your Senses: 


Bask in the uplifting and soothing aroma of meadow sweet as you mist our hydrosol onto your hair and scalp. The delicate and enchanting scent of Filipendula flowers adds a touch of natural splendor to your hair care routine, enveloping your senses in a serene embrace.


Nourishing Hydration for Lustrous Locks: 


The gentle and hydrating properties of Filipendula hydrosol infuse your hair with a delicate touch of moisture, helping to improve its manageability and shine. It strikes the perfect balance, leaving your locks looking nourished and naturally radiant.


Nature's Tranquility for Your Hair Care Ritual: 


With every spritz of our Filipendula Hydrosol, immerse yourself in the tranquility of blooming meadows. Let the pure and serene aura of meadow sweet uplift your spirits and rejuvenate your hair and scalp.


Cautionary Note: Individuals with known allergies to meadowsweet should perform a patch test before using the product. If any adverse reactions occur, discontinue use immediately.Embrace the beauty of meadow sweet with our Filipendula Hydrosol. Experience the essence of nature's serenity as it nourishes and revitalizes your hair and scalp. Elevate your hair care ritual with the pure and enchanting wonders of our Filipendula Hydrosol today!


Siunčiame tik per DPD (šiuo metu)

Jūsų prekė bus išsiųsta per 1-3 darbo dienas, jei pažymėta, kad ji yra sandėlyje.

Tada prireiks maždaug 2–5 dienų. Todėl užsakymo pristatymui reikia skirti 7 dienas.

Grąžina Jei dėl kokios nors priežasties norite grąžinti arba pakeisti užsakymą, mes pasiruošę padėti!

Siūlome nemokamą grąžinimą ar keitimą per 30 dienų nuo užsakymo gavimo.

Galite
grąžinti savo produktą, kad gautumėte parduotuvės kreditą, kitą
produktą arba grąžintumėte lėšas naudodami pradinį mokėjimo metodą.

Atkreipkite
dėmesį į šias grąžinimo ir keitimo politikos išimtis: Grąžinama tiems
žmonėms, kurie produktą išbando pirmą kartą. Jūs negalite grąžinti
prekės, kurią anksčiau įsigijote ir grąžinote.

Norėdami pradėti grąžinimą ar keitimą, atlikite šiuos veiksmus:

Rašykite mums el. paštu: agne@kleinsorganic.com

Papildoma informacija: Kiek laiko užtrunka, kol gausite lėšas, pakaitinį produktą arba parduotuvės kreditą?

5-7 darbo dienas.

Ar yra kokių nors siuntimo ar atsargų papildymo mokesčių? Nieko, mes palaikome tave :-)

You may also like

Recently viewed