Kleins Organic

Bijūnų hidrolatai |

€8,00 EUR

Bijūnų hidrolatas

Tinka visų tipų odai. Ypač 

naudojamas pavargusiai odai atgaivinti. 

Nuramins sudirgsią odą. 

Bijūnų hidrolatas žinomas kaip skausmą malšinantis. Šį hidrolatą naudinga naudoti po saulės vonių. 
Introducing Our Peony Hydrosol: A Blossoming Symphony of Elegance and Grace


At Klein’s Organic, we are delighted to present our Peony Hydrosol - an exquisite and naturally derived product that captures the alluring essence of peony blossoms. Carefully cultivated with great care, our Peony Hydrosol offers you an enchanting and graceful experience straight from the heart of flourishing peony gardens.


Pure Origins: 


Sourced from the most splendid peony blooms, our hydrosol is derived from flowers nurtured in pristine, chemical-free environments. We take pride in capturing the enchanting aroma and therapeutic properties of peonies, ensuring that each drop of hydrosol embodies the essence of elegance and beauty.


A Radiant Skincare Treasure: 


Indulge your skin with the splendor of peonies. Our Peony Hydrosol is abundant in natural antioxidants and vitamins, which work harmoniously to rejuvenate and nourish your skin, promoting a radiant and youthful glow. Its gentle and hydrating properties make it suitable for all skin types, bestowing a luminous and supple complexion.


Experience the Elegance: 


Peony hydrosol isn't just a skincare delight; it embodies the elegance and charm of peonies themselves. Embrace the enchanting allure as you experience the velvety touch of peony blossoms on your skin. Allow yourself to be captivated by the tender and sophisticated essence that peonies bring to your self-care routine.


A Symphony of Fragrance and Delight: 


Immerse yourself in the captivating aroma of peonies as you mist our hydrosol onto your skin. The delicate and luxurious scent of peonies adds a touch of opulence to your day, creating a harmonious symphony of fragrance and delight.

Versatile and Captivating: 


Our Peony Hydrosol's versatility extends beyond skincare. Create a captivating atmosphere by spraying it around your living spaces or use it as a refreshing linen spray to infuse a touch of peony elegance into your surroundings.


Perfect for All Your Occasions: 


Our Peony Hydrosol is perfect for all ages and occasions. Pamper yourself with a soothing facial mist, indulge in a refreshing body spritz, or add it to your bathwater for a decadent and relaxing soak. Its versatile applications make it an essential addition to your beauty and self-care rituals.


Cautionary Note: Individuals with known allergies to peonies should perform a patch test before using the product. If any adverse reactions occur, discontinue use immediately.


Elevate your senses with the captivating and elegant allure of peonies with every spritz of our Peony Hydrosol. Immerse yourself in the enchanting journey of grace and beauty, as the pure essence of peonies enriches your skin and spirit. Embrace the splendor of peonies with the pure and enchanting wonders of our Peony Hydrosol today!

Siunčiame tik per DPD (šiuo metu)

Jūsų prekė bus išsiųsta per 1-3 darbo dienas, jei pažymėta, kad ji yra sandėlyje.

Tada prireiks maždaug 2–5 dienų. Todėl užsakymo pristatymui reikia skirti 7 dienas.

Grąžina Jei dėl kokios nors priežasties norite grąžinti arba pakeisti užsakymą, mes pasiruošę padėti!

Siūlome nemokamą grąžinimą ar keitimą per 30 dienų nuo užsakymo gavimo.

Galite
grąžinti savo produktą, kad gautumėte parduotuvės kreditą, kitą
produktą arba grąžintumėte lėšas naudodami pradinį mokėjimo metodą.

Atkreipkite
dėmesį į šias grąžinimo ir keitimo politikos išimtis: Grąžinama tiems
žmonėms, kurie produktą išbando pirmą kartą. Jūs negalite grąžinti
prekės, kurią anksčiau įsigijote ir grąžinote.

Norėdami pradėti grąžinimą ar keitimą, atlikite šiuos veiksmus:

Rašykite mums el. paštu: agne@kleinsorganic.com

Papildoma informacija: Kiek laiko užtrunka, kol gausite lėšas, pakaitinį produktą arba parduotuvės kreditą?

5-7 darbo dienas.

Ar yra kokių nors siuntimo ar atsargų papildymo mokesčių? Nieko, mes palaikome tave :-)

You may also like

Recently viewed