Kleins Organic

Agurklių Hidrolatas |

€6,00 EUR

Borage (Borago officinalis) contains a range of beneficial compounds that contribute to its unique properties and potential health benefits. Some of the key compounds found in borage include:


Gamma-Linolenic Acid (GLA): 


One of the most notable compounds in borage oil is gamma-linolenic acid (GLA), an omega-6 fatty acid. GLA is essential for maintaining healthy skin, and it plays a role in reducing inflammation and supporting overall skin health.


Linoleic Acid: 


Borage is rich in linoleic acid, an essential omega-6 fatty acid. Linoleic acid helps to maintain the skin's barrier function, keeping it moisturized and preventing water loss.


Oleic Acid: 


Borage also contains oleic acid, an omega-9 fatty acid known for its moisturizing and nourishing properties. Oleic acid helps to soothe and soften the skin, making it a valuable component of borage oil.


Tannins: 


Borage contains tannins, which are astringent compounds with antioxidant properties. Tannins can help tighten and tone the skin, reducing the appearance of pores and improving skin texture.


Flavonoids: 


Borage is a natural source of flavonoids, which are antioxidants that protect the skin from free radical damage and support overall skin health.Vitamins and Minerals: 


Borage is a rich source of vitamins and minerals, including vitamin C, vitamin A, calcium, potassium, and magnesium, all of which contribute to its nourishing and rejuvenating effects on the skin.What Sets Borage Apart?


Borage stands out from other herbs, especially in the skincare and health industry, due to its high concentration of gamma-linolenic acid (GLA). GLA is a rare omega-6 fatty acid that is not commonly found in many other plant oils. This unique compound makes borage oil particularly valuable for promoting skin health, reducing inflammation, and supporting overall skin rejuvenation.Additionally, the combination of essential fatty acids, including GLA, linoleic acid, and oleic acid, makes borage oil an excellent emollient and moisturizer for the skin. It helps to maintain the skin's natural moisture balance, leaving it soft, supple, and hydrated.


Borage's antioxidant properties, attributed to compounds like flavonoids and tannins, further contribute to its ability to protect the skin from free radical damage, making it beneficial for anti-aging and skin rejuvenation purposes.


In summary, borage's standout feature is its remarkable content of gamma-linolenic acid (GLA) and other essential fatty acids, which set it apart as a potent and nourishing ingredient for skincare and overall well-being. Incorporating borage oil or borage hydrosol into your skincare routine can provide valuable benefits for maintaining healthy, radiant, and rejuvenated skin.


Siunčiame tik per DPD (šiuo metu)

Jūsų prekė bus išsiųsta per 1-3 darbo dienas, jei pažymėta, kad ji yra sandėlyje.

Tada prireiks maždaug 2–5 dienų. Todėl užsakymo pristatymui reikia skirti 7 dienas.

Grąžina Jei dėl kokios nors priežasties norite grąžinti arba pakeisti užsakymą, mes pasiruošę padėti!

Siūlome nemokamą grąžinimą ar keitimą per 30 dienų nuo užsakymo gavimo.

Galite
grąžinti savo produktą, kad gautumėte parduotuvės kreditą, kitą
produktą arba grąžintumėte lėšas naudodami pradinį mokėjimo metodą.

Atkreipkite
dėmesį į šias grąžinimo ir keitimo politikos išimtis: Grąžinama tiems
žmonėms, kurie produktą išbando pirmą kartą. Jūs negalite grąžinti
prekės, kurią anksčiau įsigijote ir grąžinote.

Norėdami pradėti grąžinimą ar keitimą, atlikite šiuos veiksmus:

Rašykite mums el. paštu: agne@kleinsorganic.com

Papildoma informacija: Kiek laiko užtrunka, kol gausite lėšas, pakaitinį produktą arba parduotuvės kreditą?

5-7 darbo dienas.

Ar yra kokių nors siuntimo ar atsargų papildymo mokesčių? Nieko, mes palaikome tave :-)

You may also like

Recently viewed