Kleins Organic

Asiūklių hidrolatas |

€6,00 EUR

Horsetail (Equisetum arvense) hydrosol contains a variety of beneficial compounds that contribute to its unique properties and potential benefits. Some of the key compounds found in horsetail hydrosol include:Silica: 


One of the most notable compounds in horsetail is silica, a mineral that plays a crucial role in promoting healthy skin, hair, and nails. Silica supports collagen formation, helping to maintain skin's elasticity and strength.


Flavonoids: 


Horsetail is rich in flavonoids, which are antioxidants that help protect the skin from free radical damage and reduce oxidative stress.


Minerals: 


Horsetail hydrosol is a natural source of various minerals, including potassium, calcium, and manganese, which contribute to its nourishing and revitalizing effects.


Tannins: 


Horsetail contains tannins, which are astringent compounds that can help tighten and tone the skin, making it beneficial for promoting a more refined skin texture.


Phenolic Acids: 

Horsetail contains phenolic acids, which have anti-inflammatory and antioxidant properties, supporting overall skin health.


Saponins: 


Saponins found in horsetail have cleansing and soothing properties, making it suitable for gentle and effective skin care.


What Sets Horsetail Hydrosol Apart?


Horsetail hydrosol stands out from other hydrosols due to its high concentration of silica, a rare and valuable compound for promoting healthy skin, hair, and nails. Silica is essential for supporting the body's natural collagen production, which is vital for maintaining skin's elasticity and resilience. The presence of silica makes horsetail hydrosol a potential ally for skin rejuvenation and anti-aging benefits.


Additionally, the flavonoids, minerals, and phenolic acids found in horsetail hydrosol contribute to its antioxidant properties, which help protect the skin from free radical damage and support overall skin health. The astringent properties of tannins make horsetail hydrosol beneficial for toning the skin and promoting a more refined complexion.


Horsetail hydrosol's unique combination of beneficial compounds makes it a powerful and versatile ingredient for skincare routines. Whether used as a facial toner, hair mist, or skin rejuvenator, horsetail hydrosol provides a natural and nurturing experience that sets it apart as a potent and beneficial hydrosol.


Incorporating horsetail hydrosol into your skincare regimen can provide a revitalizing and nourishing touch, supporting healthy, radiant skin and hair with the goodness of nature's finest compounds.


Siunčiame tik per DPD (šiuo metu)

Jūsų prekė bus išsiųsta per 1-3 darbo dienas, jei pažymėta, kad ji yra sandėlyje.

Tada prireiks maždaug 2–5 dienų. Todėl užsakymo pristatymui reikia skirti 7 dienas.

Grąžina Jei dėl kokios nors priežasties norite grąžinti arba pakeisti užsakymą, mes pasiruošę padėti!

Siūlome nemokamą grąžinimą ar keitimą per 30 dienų nuo užsakymo gavimo.

Galite
grąžinti savo produktą, kad gautumėte parduotuvės kreditą, kitą
produktą arba grąžintumėte lėšas naudodami pradinį mokėjimo metodą.

Atkreipkite
dėmesį į šias grąžinimo ir keitimo politikos išimtis: Grąžinama tiems
žmonėms, kurie produktą išbando pirmą kartą. Jūs negalite grąžinti
prekės, kurią anksčiau įsigijote ir grąžinote.

Norėdami pradėti grąžinimą ar keitimą, atlikite šiuos veiksmus:

Rašykite mums el. paštu: agne@kleinsorganic.com

Papildoma informacija: Kiek laiko užtrunka, kol gausite lėšas, pakaitinį produktą arba parduotuvės kreditą?

5-7 darbo dienas.

Ar yra kokių nors siuntimo ar atsargų papildymo mokesčių? Nieko, mes palaikome tave :-)

You may also like

Recently viewed