Kleins Organic

Kadagių hidrolatai |

€8,00 EUR

Introducing Our Juniper Berry Hydrosol: Nature's Purifying and Uplifting Elixir


At Klein’s Organic we are thrilled to present our Juniper Berry Hydrosol - a revitalizing and naturally derived product that stands out with its exceptional qualities. Crafted from the steam distillation of Juniperus communis berries, our Juniper Berry Hydrosol offers a refreshing and captivating experience straight from the heart of nature.


Purifying and Clarifying Properties: 


Unleash the power of nature's purifier with our Juniper Berry Hydrosol. Its extraordinary ability to remove impurities and excess oil from the skin makes it a natural choice for promoting a clearer and more balanced complexion. Embrace the purifying wonders of juniper berry and elevate your skincare routine.


Astringent and Toning Effects: 


Revel in the skin-refining magic of our Juniper Berry Hydrosol. Its strong astringent properties excel in tightening and toning the skin, reducing the appearance of pores, and promoting a more refined skin texture. Experience a revitalized and rejuvenated complexion like never before.


Refreshing and Uplifting Aroma: 


Bask in the invigorating aura of our Juniper Berry Hydrosol. Its fresh and uplifting aroma distinguishes it from other hydrosols, offering a delightful sensory experience. Let the refreshing scent uplift your spirits and invigorate your senses.


Deodorizing Benefits: 


Uniquely refreshing, our Juniper Berry Hydrosol serves as a gentle and effective deodorant, neutralizing odor-causing bacteria with ease. Experience a natural deodorizing solution that keeps you feeling fresh and confident throughout the day.


Emotional Grounding: 


Embrace emotional balance with our Juniper Berry Hydrosol. Known for its grounding and calming effects on the mind and emotions, it becomes your ultimate emotional support hydrosol. Promote relaxation and a sense of well-being with every mist.


Cautionary Note: 


As with all hydrosols, perform a patch test before using the product, especially if you have specific health concerns or conditions. Consult with a qualified aromatherapist or skincare professional for personalized advice on using juniper berry hydrosol safely.


Unleash the allure of nature's purifier with our Juniper Berry Hydrosol. Elevate your self-care ritual with its unique combination of purifying, astringent, and uplifting properties. Embrace the wonders of juniper berry and experience the revitalizing touch of our Juniper Berry Hydrosol today!

Siunčiame tik per DPD (šiuo metu)

Jūsų prekė bus išsiųsta per 1-3 darbo dienas, jei pažymėta, kad ji yra sandėlyje.

Tada prireiks maždaug 2–5 dienų. Todėl užsakymo pristatymui reikia skirti 7 dienas.

Grąžina Jei dėl kokios nors priežasties norite grąžinti arba pakeisti užsakymą, mes pasiruošę padėti!

Siūlome nemokamą grąžinimą ar keitimą per 30 dienų nuo užsakymo gavimo.

Galite
grąžinti savo produktą, kad gautumėte parduotuvės kreditą, kitą
produktą arba grąžintumėte lėšas naudodami pradinį mokėjimo metodą.

Atkreipkite
dėmesį į šias grąžinimo ir keitimo politikos išimtis: Grąžinama tiems
žmonėms, kurie produktą išbando pirmą kartą. Jūs negalite grąžinti
prekės, kurią anksčiau įsigijote ir grąžinote.

Norėdami pradėti grąžinimą ar keitimą, atlikite šiuos veiksmus:

Rašykite mums el. paštu: agne@kleinsorganic.com

Papildoma informacija: Kiek laiko užtrunka, kol gausite lėšas, pakaitinį produktą arba parduotuvės kreditą?

5-7 darbo dienas.

Ar yra kokių nors siuntimo ar atsargų papildymo mokesčių? Nieko, mes palaikome tave :-)

You may also like

Recently viewed