Kleins Organic

Našlaičių hidrolatas | (viola dorata) tinkantis visų tipų odai. Raminantis.

€8,00 EUR

Gentle Hydration: Sweet Violet Hydrosol for All Skin Types


Step into the world of floral enchantment with our Sweet Violet Hydrosol - a revitalizing and naturally derived elixir crafted with the utmost care from delicate violets. At Klein’s Organic, we take pride in offering you this nurturing experience straight from the heart of nature.


Soothing and Calming: 


Immerse yourself in the soothing embrace of our Sweet Violet Hydrosol. Known for its calming properties, it provides gentle relief to irritated or sensitive skin, making it a delightful choice for those with delicate skin concerns.


Hydration and Balance: 


Discover the nourishing touch of our Sweet Violet Hydrosol. Its water-soluble compounds offer gentle hydration to the skin without clogging pores, making it suitable for various skin types, including oily and acne-prone skin.


Antioxidant Protection: 


Embrace the protective benefits of our Sweet Violet Hydrosol. Enriched with antioxidants, it helps safeguard the skin from free radicals, promoting a healthier and more radiant complexion.


Refreshing Floral Aroma: 


Indulge in the enchanting floral aroma of sweet violets as you mist our hydrosol. The delicate and captivating scent adds a touch of natural splendor to your self-care routine, enveloping your senses in a sweet and refreshing embrace.


Emotional Uplift: 


Experience the emotional uplift of sweet violets with our hydrosol. It is believed to promote a sense of tranquility and cheerfulness, making it an excellent companion for aromatherapy or as a facial mist to brighten your mood.


Minor Wound Care: 


Discover the gentle healing properties of our Sweet Violet Hydrosol. Its antiseptic qualities make it suitable for minor wound care, offering a tender cleansing and soothing effect for cuts and scrapes.


Cautionary Note: As with all hydrosols, perform a patch test before using the product, especially if you have specific health concerns or conditions. Seek guidance from a qualified aromatherapist or skincare professional for personalized advice on using Sweet Violet Hydrosol safely.


Unleash the tender nurturing of sweet violets with our Sweet Violet Hydrosol. Experience the essence of nature's care as it soothes and rejuvenates your skin and senses. Elevate your self-care ritual with the pure and enchanting wonders of our Sweet Violet Hydrosol today!


Siunčiame tik per DPD (šiuo metu)

Jūsų prekė bus išsiųsta per 1-3 darbo dienas, jei pažymėta, kad ji yra sandėlyje.

Tada prireiks maždaug 2–5 dienų. Todėl užsakymo pristatymui reikia skirti 7 dienas.

Grąžina Jei dėl kokios nors priežasties norite grąžinti arba pakeisti užsakymą, mes pasiruošę padėti!

Siūlome nemokamą grąžinimą ar keitimą per 30 dienų nuo užsakymo gavimo.

Galite
grąžinti savo produktą, kad gautumėte parduotuvės kreditą, kitą
produktą arba grąžintumėte lėšas naudodami pradinį mokėjimo metodą.

Atkreipkite
dėmesį į šias grąžinimo ir keitimo politikos išimtis: Grąžinama tiems
žmonėms, kurie produktą išbando pirmą kartą. Jūs negalite grąžinti
prekės, kurią anksčiau įsigijote ir grąžinote.

Norėdami pradėti grąžinimą ar keitimą, atlikite šiuos veiksmus:

Rašykite mums el. paštu: agne@kleinsorganic.com

Papildoma informacija: Kiek laiko užtrunka, kol gausite lėšas, pakaitinį produktą arba parduotuvės kreditą?

5-7 darbo dienas.

Ar yra kokių nors siuntimo ar atsargų papildymo mokesčių? Nieko, mes palaikome tave :-)

You may also like

Recently viewed